Reglement

Wanneer je naar het speelplein komt zal er gevraagd worden om een exemplaar van dit reglement te ondertekenen als gelezen en goedgekeurd.